25.9.16

SEA WORLD, ORLANDO

Udover at besøge Universal Studios samt at kigge forbi en masse outlets i Orlando, kom vi også forbi Sea World. Sea World er en noget så omdiskuteret park og især efter uheldet tilbage i år 2010, hvor at en af spækhuggertrænerne døde pga. spækhuggeren Tilikum. Efterfølgende har trænerne ikke måtte være nede i vandet med dem under shows... Ikke desto mindre er det en vild park at gå rundt i, og der er nogle underholdende shows med bl.a. delfiner, søløver, hvalrosser og meget mere, hvor der inderligt ikke bliver sparet på noget som helst. Det er bare patos på fuldt skrue. Det er dog vildt at tænke på, hvad man kan træne dyr til at gøre. 

Apart from visiting Universal Studios and from visiting several outlets in Orlando we stopped by Sea World. Sea World has been much discussed and especially after the incident back in 2010 where one of the killer whale trainers was killed by the killer whale Tilikum. As a consequence the trainers were no longer allowed to be in the water under the shows... Nevertheless, it's an interesting park strolling around in and there are several entertaining shows with e.g. dolphins, sea lions, walruses and much more where no expense is spared. It's pathos at full speed the entire time. However, it's crazy to think about what you possibly can train animals to do. 

2 comments: